100% Professional Made


Furniture made with passion


รับออกแบบตกแต่งภายในทั้งงานเฟอร์นิเจอร์ Built – in ไม้อัด ไม้จริง งานโลหะและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว รวมถึง Turnkey Project เช่น งานประปา งานระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน งานวอล์เปเปอร์ กล้องวีดีโอวงจรปิด CCTV ให้กับลูกค้า

โดยทีมงานช่างในแต่ละส่วนของชนิดงานที่มีความชำนาญและมีความประณีต ด้วยความใส่ใจในการบริหารและการผลิตสินค้าที่มีประสบการณ์ ์มานานกว่า 30 ปี เราจึงได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานชั้นดีีประจำปี พ.ศ. 2552 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม.