ขั้นตอนสู่การสร้าง Style ในแบบของคุณ

องค์ประกอบหลัก 3 ส่วนที่ใช้ในการออกแบบ

สัญญาหรือเอกสารสั่งทำ

ร่วมลงนามในสัญญาหรือเอกสารสั่งทำที่ครอบคลุมระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงสิ้นสุดขั้นตอนของการส่งมอบงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายและลดความ กังวลใจ การเริ่มเปิดกิจการและการเข้าอยู่อาศัย ทั้งนี้ทางช็อพ แอนด์ ดีสเพลย์ จึงออกเอกสารสัญญาว่าจ้างหรือเอกสารสั่งทำตามรายละเอียดงานโดยขอรับเงินมัดจำงานสั่งทำ 30% ส่วนที่เหลือชำระเงินตามความคืบหน้าของงาน